Δάλλα Βιολέττα

Δάλλα Βιολέττα

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γρυπάρειο Μέγαρο,
6ος όροφος, γραφείο 618

Η Δρ. Βιολέττα Δάλλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Econometrics and Mathematical Economics» και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών του London School of Economics (LSE). Διετέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών του Royal Holloway, University of London. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Οικονομετρίας και Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, και συγκεκριμένα εστιάζονται στην Ανάλυση Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών Χρονολογικών Σειρών. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, Econometric Theory, Journal of Empirical Finance, Journal of Corporate Finance. Έχει συνεισφέρει κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού R και στο στατιστικό πακέτο EViews.

Η Δρ. Δάλλα Βιολέττα συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα:
Κατηγορίες
Διάρκεια