Κοτσιλάρας Παναγιώτης

Κοτσιλάρας Παναγιώτης

Δόκτωρ
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείo 510

Ο Παναγιώτης Κοτσιλάρας είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πιστοποιημένος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (Master) στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του ίδιου τμήματος. Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου με εξειδίκευση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική».

Βραβευμένος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και υποψήφιος Διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Έχει συγγράψει βιβλίο λογιστικής (εκδόσεις Δ. Μπόνιας, Μάρτιος 2009) και αρθρογραφεί επι λογιστικών και φορολογικών θεμάτων σε εγχώρια οικονομικά περιοδικά.

Ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Ελεγκτική Εταιρεία ‘PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.’ (μέλος του διεθνούς δικτύου της ‘PKF International’). Στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με σύνθετα έργα ελεγκτικού, λογιστικού, φορολογικού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού περιεχομένου.

Εισηγητής σεμιναρίων επι λογιστικών, φορολογικών και ελεγκτικών αντικειμένων στο ‘Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών’, στο ‘Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο’, και σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο κ. Κοτσιλάρας Παναγιώτης συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα:
δεν βρέθηκε συμμετοχή σε προγράμματα
Κατηγορίες
Διάρκεια