Πετρής Παναγιώτης

Πετρής Παναγιώτης

Δόκτωρ
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 510

Ο Δρ. Παναγιώτης Πετρής είναι διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (Imperial College London), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διαχείριση Κινδύνου (Bayes (formerly Cass) Business School – City University of London) και διδακτορικού διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – ΕΚΠΑ).

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όπως: Ανάλυση Επενδύσεων, Εφαρμογές Ποσοτικής Ανάλυσης, Οικονομικά Ακινήτων, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - ΕΚΠΑ και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει το μάθημα Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)».

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Έχει απασχοληθεί επί πολλά έτη ως Project Manager και Business Developer, στην Ελληνική Κατασκευαστική Αγορά αναλαμβάνοντας έργα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Έχει διατελέσει επιστημονικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις και έχει αναλάβει την διαμόρφωση μελετών και προγραμμάτων εκπαίδευσης - πιστοποίησης για μεγάλους οργανισμούς, όπως για την Moody’s Analytics, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Χρηματοοικονομικά και στα Ακίνητα Περιουσιακά Στοιχεία. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: International Journal of Finance and Economics, The Journal of European Economic History καθώς και σε συλλογικούς τόμους.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Petris, P., Dotsis, G., Alexakis P. (2020). «Bubble Tests in the London Housing Market. A Borough Level Analysis». “International Journal of Finance & Economics”.
Petris P., Dotsis, G., Alexakis, P. (2020) «The Flats for Land Exchange System in Greece. An Idiosyncratic Equity Financing Mechanism in the Early Post–War Period». “The Journal of European Economic History”.
Petris P., Alexakis, P. (2020). «The Return Performance of Real Estate Investment Trusts (REITs) and Portfolio Diversification Benefits. Evidence from the European Market», book chapter in: "Recent Advances and Applications in Alternative Investments”, IGI GLOBAL.

Ο Δρ. Πετρής Παναγιώτης συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα:
δεν βρέθηκε συμμετοχή σε προγράμματα
Κατηγορίες
Διάρκεια