Σιέμος Βασίλης

Σιέμος Βασίλης

Ειδικός Επιστήμονας
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 510

Ο Βασίλης Σιέμος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  στη διεθνή τραπεζική και τα χρηματοοικονομικά (MSc International Banking & Finance) από το Πανεπιστήμιο του Salford.

Είναι Υπεύθυνος του Επιχειρηματικού Επιταχυντή στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αρμόδιος για τη διαμόρφωση και παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης επιχειρηματικών ομάδων με σημείο αναφοράς το ΕΚΠΑ, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών με κύρια στοιχεία την καινοτομία και τη διαφοροποίηση.

Διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων, σε θέσεις διοικητικής ευθύνης, έχοντας εξειδίκευση σε έργα και υπηρεσίες στρατηγικού, επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό έργων και δράσεων θεσμικών φορέων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και εφημερίδες σε θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Σιέμος Βασίλης συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα:
δεν βρέθηκε συμμετοχή σε προγράμματα
Κατηγορίες
Διάρκεια