Βουρλούμης Σταύρος

Βουρλούμης Σταύρος

Δόκτωρ
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 510

Ο Δρ. Σταύρος Βουρλούμης είναι διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο οποίο ολοκλήρωσε και τις προπτυχιακές του σπουδές. Στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το ίδιο Πανεπιστήμιο, και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην έρευνα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics and Political Science (LSE).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις διαδικασίες χάραξης στρατηγικών και λήψης στρατηγικών αποφάσεων, και στο ρόλο των διευθυντικών στελεχών και των μεταξύ τους σχέσεων σε στρατηγικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα.  Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και παρουσιαστεί σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια (Strategic Management Society, Academy of Management, European Academy of Management). Το 2021 έλαβε τη διάκριση ‘Best Paper Award’ στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Strategic Management Society για επιστημονική εργασία που επιλέχθηκε προς παρουσίαση, ενώ το 2017 είχε λάβει τη διάκριση ‘Best Paper Runner-Up’ στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Strategic Management Society.

Έχει αποκτήσει εμπειρία από τη διδασκαλία σειράς προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, και από τη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center) της Ε.Ε., και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο Δρ. Βουρλούμης Σταύρος συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα:
δεν βρέθηκε συμμετοχή σε προγράμματα
Κατηγορίες
Διάρκεια