Νέα Διεθνής αναγνώριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

executive-programs--nea--diethnis-anagnorisi-ekpa-main-image
19 Απριλίου 2022

Νέα Διεθνής αναγνώριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην 156η θέση στον κόσμο και στην 67η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2022 κατατάσσεται το ΕΚΠΑ με βάση τον κοινωνικό αντίκτυπο της ερευνητικής του δραστηριότητας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της SCImago Institutions Rankings/SIR)

Την σημαντική επίδραση που ασκεί το ερευνητικό έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παγκοσμίως, καταδεικνύουν τα πρόσφατα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης SCImago Institutions Rankings (SIR).

Η εν λόγω κατάταξη αποτιμά και αξιολογεί τα Πανεπιστήμια αξιοποιώντας στοιχεία πενταετίας μέχρι και δύο χρόνια πριν την ανακοίνωση της κατάταξης (π.χ. 2016-2020 για το 2022) και κατατάσσει τα πανεπιστήμια βασιζόμενη σε τρείς βασικούς άξονες – πλευρές του ερευνητικού τους έργου:

  1. Στην επίδοση στην έρευνα (research performance),
  2. Στην παραγόμενη καινοτομία από το ερευνητικό έργο (innovation output),
  3. Στις κοινωνικές επιπτώσεις – αντίκτυπο του ερευνητικού έργου.(societal impact).

Ακολουθεί ενημερωτικό υλικό για την κατάταξη:

Κατηγορίες
Διάρκεια