Αρχές Τραπεζικής Διοίκησης

Principles of Bank Management

Έναρξη Μαθημάτων: 23 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
08.01.2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.2

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που δέχονται καταθέσεις από το κοινό, χορηγούν πιστώσεις και παρέχουν και άλλες υπηρεσίες που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας τους. Επιπλέον, οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων τους και η τραπεζική διοίκηση αφορά ουσιαστικά την επιδίωξη κερδών και τη διαχείριση κινδύνων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών στα σημαντικότερα θέματα με τα οποία ασχολείται η τραπεζική διοίκηση. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί μια επισκόπηση των κρίσιμων πλαισίων και εργαλείων της σύγχρονης τραπεζικής. Ειδικότερα το πρόγραμμα επιδιώκει να εμπλουτίσει και να επικαιροποιήσει τις τραπεζικές γνώσεις των εκπαιδευόμενων, που αναφέρονται στις λειτουργίες μετασχηματισμού που επιτελούν οι τράπεζες (μετασχηματισμός μεγέθους, χρόνου λήξης και κινδύνου), την ασύμμετρη πληροφόρηση (asymmetric information) και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτήν, δηλαδή της δυσμενούς επιλογής (adverse selection) και του ηθικού κινδύνου (moral hazard), τα είδη τραπεζικής, την κεντρική τραπεζική, την τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία, τους τραπεζικούς κινδύνους (πχ. πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος ρευστότητας) κ.λ.π.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/όσες επιθυμούν να:

 • αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη τραπεζική,
 • προωθήσουν την καριέρα τους αναπτύσσοντας τις βασικές τραπεζικές δεξιότητες,
 • αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να ολοκληρώσουν ένα τυπικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κάποια στιγμή στο μέλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Ανάπτυξη και Διαχείριση Μάρκας», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγεί τις λειτουργίες μετασχηματισμού που επιτελούν οι τράπεζες (μετασχηματισμός μεγέθους, μετασχηματισμός χρόνου λήξης και μετασχηματισμός κινδύνου).
 2. Ορίζει την έννοια της δυσμενούς επιλογής και του ηθικού κινδύνου στη παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.
 3. Ταξινομεί και περιγράφει τα είδη της τραπεζικής.
 4. Παρουσιάζει τις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες.
 5. Αναφέρει τις βασικές λειτουργίες μιας κεντρικής τράπεζας.
 6. Περιγράφει τον Ισολογισμό μιας τράπεζας.
 7. Περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους της τραπεζικής ρύθμισης.
 8. Προσδιορίζει τα στοιχεία που αποτελούν το δίχτυ χρηματοπιστωτικής ασφάλειας.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας
Διδακτικές ώρες: 80

Ιδιαιτερότητα Τραπεζών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Ρόλος τραπεζών
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση, δυσμενής επιλογή και ηθικός κίνδυνος
 • Θεωρίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης

Βασικά Χαρακτηριστικά Τραπεζών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Τραπεζικές υπηρεσίες
 • Είδη τραπεζικής
 • Κεντρική τραπεζική
 • Ισολογισμοί τραπεζών

Τραπεζική Ρύθμιση και Εποπτεία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Τύποι τραπεζικής ρύθμισης
 • Δίχτυ χρηματοπιστωτικής ασφάλειας
 • Περιορισμοί τραπεζικής ρύθμισης
 • Επιτροπή της Βασιλείας

Τραπεζικοί Κίνδυνοι

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικές μορφές τραπεζικών κινδύνων
 • Πιστωτικός κίνδυνος
 • Κίνδυνος επιτοκίου
 • Κίνδυνος ρευστότητας
 • Άλλοι κίνδυνοι

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program «Αρχές Τραπεζικής Διοίκησης» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 80 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program «Αρχές Τραπεζικής Διοίκησης» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 150 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Μάρτιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στην «Αρχές Τραπεζικής Διοίκησης» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

δε βρέθηκαν εκπαιδευτές

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
15 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
23 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Κατηγορίες
Διάρκεια