Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής με το Excel

Excel Tools for Business Analysis

Έναρξη Μαθημάτων: 6 Φεβρουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
15.01.2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

4

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

200€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής με το Excel” είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στην αποτελεσματική χρήση του Excel ως εργαλείου επιχειρηματικής αναλυτικής. Το Excel είναι τμήμα του πακέτου Microsoft Office και αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων για την ανάλυση και απεικόνιση διαφόρων τύπων δεδομένων.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μελετήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εξερεύνηση δεδομένων, θα διερευνήσουν πιθανά μοτίβα και ανωμαλίες που εμφανίζουν και θα εξοικειωθούν με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Για την διεξαγωγή του προγράμματος θα εξεταστούν, ως μελέτες περίπτωσης, στοιχεία από την αγορά ακινήτων και τις διαδικτυακές αγορές, δεδομένα άμεσου μάρκετινγκ καθώς και δεδομένα σχετικά με την συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Executive Program «Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής με το Excel» απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφές εργασιακό αντικείμενο και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στην επιχειρηματική αναλυτική, καθώς, επίσης, να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής με το Excel», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Παρουσιάζει το περιβάλλον και τη βασική εργαλειοθήκη του Excel για την ανάλυση δεδομένων.
 • Αναφέρει τα εργαλεία του Excel που μπορούν να αξιοποιηθούν σε προβλήματα ανάλυσης δεδομένων και γενικότερα επιχειρηματικής αναλυτικής.
 • Εξηγεί την αξία της εφαρμογής μιας ανάλυσης δεδομένων σε επιχειρηματικά σενάρια.
 • Επεξεργάζεται με άνεση φύλλα εργασίας στο Excel.
 • Διαχειρίζεται λίστες δεδομένων, εφαρμόζοντας ταξινομήσεις, απλά και σύνθετα φίλτρα.
 • Δημιουργεί, επεξεργάζεται και μορφοποιεί γραφικές παραστάσεις.
 • Προάγει την αξία της επιχειρηματικής αναλυτικής ως εργαλείο ανάλυσης δεδομένων και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Ενεργεί μεθοδικά και αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία της ανάλυσης δεδομένων.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας
Διδακτικές ώρες: 100

Εισαγωγή στο Excel

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγή στα βασικά εργαλεία του Excel
 • Τύποι, συναρτήσεις και άλλα ειδικά εργαλεία του Excel

Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής με το excel

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικά στατιστικά εργαλεία για την απεικόνιση δεδομένων Case study: Στοιχεία τιμών ακινήτων
 • Μετασχηματισμοί δεδομένων και γραφήματα Trellis Case study: Δεδομένα άμεσου μάρκετινγκ
 • Χωρικά γραφήματα Case study: Δεδομένα προτιμήσεων διαδικτυακών αγορών
 • Γραφήματα χρονοσειράς Case study: Δεδομένα πωλήσεων αναψυκτικών
 • Γραφήματα για κατηγορικά δεδομένα Case study: Δεδομένα δανείων από καταναλωτή σε καταναλωτή
 • Γραφήματα για δεδομένα πίνακα Case study: Δεδομένα αφοσίωσης πελατών

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program «Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής με το Excel» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 80 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program «Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής με το Excel» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 150 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Μάρτιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στην «Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής με το Excel» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
2 Φεβρουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
6 Φεβρουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

200€

Κατηγορίες
Διάρκεια