Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

How to recruit and select the right employee

Έναρξη Μαθημάτων: 6 Φεβρουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
15.01.2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.2

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι η παροχή εφαρμοσμένης γνώσης και τεχνογνωσίας της προσέλκυσης ταλέντων και της επιλογής των καταλληλότερων εργαζομένων που θα στελεχώσουν κάθε μορφής οργάνωση.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες, το περιεχόμενο και τις εξελίξεις στην προσέλκυση υποψήφιων στελεχών και θα εξειδικευθούν σε μεθόδους, εργαλεία και διαδικασίες που ενδείκνυνται για την επιλογή των καταλληλότερων εξ αυτών,

Για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις των εφαρμογών της προσέλκυσης και της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, οι εκπαιδευόμενοι/ες διερευνούν διαφορετικές προσεγγίσεις προσέλκυσης και επιλογής εργαζομένων, αντίστοιχα με τη φύση κάθε οργάνωσης, και εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν στη συνέντευξη επιλογής και την αποτελεσματική αξιολόγηση των υποψηφίων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Executive Program «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και να εκσυγχρονίσουν τις ικανότητες τους στον προγραμματισμό, την προσέλκυση και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για τον οργανισμό ή την επιχείρησή τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάσουν τις βασικές διαδικασίες της προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αξιολογήσουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για την προσέλκυση και επιλογή των καταλληλότερων στελεχών.
 • Ταυτοποιήσουν νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη σύγχρονη προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων.
 • Διαπιστώσουν και αντιμετωπίσουν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υιοθετήσουν σύγχρονες πρακτικές εφαρμογών συνέντευξης επιλογής ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της εν λόγω διαδικασίας.
 • Εξασφαλίσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των διαδικασιών της προσέλκυσης και της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας
Διδακτικές ώρες: 80

Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ορισμός της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η σημασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργάνωση αρμοδιοτήτων τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Σύγχρονες τάσεις και φαινόμεναπου επηρεάζουν την προσέλκυση και επιλογή των εργαζομένων

Ανάλυση θέσης εργασίας, προγραμματισμός και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ανάλυση θέσης εργασίας
 • Διαδικασία προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού
 • Μέθοδοι εσωτερικής και εξωτερικής προσέλκυσης υποψηφίων
 • Σύγχρονα εργαλεία προσέλκυσης υποψηφίων

Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η σημασία της επιλογής των καταλληλότερων εργαζομένων
 • Διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού
 • Εργαλεία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιλογής ανθρώπινου δυναμικού

Συνέντευξη επιλογής ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής των εργαζομένων
 • Βασικά είδη συνεντεύξεων
 • Διαδικασία συνέντευξης επιλογής
 • Σφάλματα επιλογής των καταλληλότερων εργαζομένων

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στην «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 80 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στην «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 150 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2022.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στην «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη: 30 Ιανουαρίου 2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
2 Φεβρουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
6 Φεβρουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Κατηγορίες
Διάρκεια