Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)

Financial Technology (FinTech)

Έναρξη Μαθημάτων: 23 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
08.01.2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.2

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board) ορίζει την Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) ως την καινοτομία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που ενεργοποιείται μέσω της τεχνολογίας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εφαρμογές, διαδικασίες ή προϊόντα με συναφή ουσιώδη επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ιδρύματα και στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτός ο ευρύς ορισμός περιγράφει ένα πλήθος καινοτομιών που προέρχονται τόσο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και από εταιρίες τεχνολογίας.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών στο πεδίο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech). Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις πολλαπλές χρήσεις της τεχνολογικής καινοτομίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις δυνατότητες που ανακύπτουν από ενδεχόμενα παράγωγά τους όπως νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εφαρμογές, διεργασίες και προϊόντα. Θα αναπτυχθεί το εννοιολογικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ως προς τον τραπεζικό τομέα και τις ρυθμιστικές αρχές, οι τάσεις ψηφιοποίησης, θα επεξηγηθεί η τεχνολογία blockchain, τα κρυπτοστοιχεία και η προοπτική τους, ενώ θα αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας των κόμβων καινοτομίας και των προστατευμένων κανονιστικών περιβαλλόντων. Συνολικά, θα επιχειρηθεί μία αποτίμηση της επίδρασης της συνεχούς ανάπτυξης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/όσες επιθυμούν να:

 • αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech),
 • προωθήσουν την καριέρα τους αναπτύσσοντας βασικές χρηματοοικονομικές δεξιότητες,
 • δημιουργήσουν την δική τους νεοφυή επιχείρηση χρηματοοικονομικής τεχνολογίας,
 • μετακινηθούν σε μια νέα θέση, νέο οργανισμό, νέα βιομηχανία ή κλάδο,
 • αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να ολοκληρώσουν ένα τυπικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κάποια στιγμή στο μέλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Παρουσιάζει τις βασικές χρήσεις της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech).
 2. Εξηγεί τι είναι ο ομότιμος δανεισμός (Peer-to-peer Lending).
 3. Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της χρηματοδότησης από το πλήθος (Crowdfunding).
 4. Προσδιορίζει και αναλύει το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές (Artificial intelligence and machine learning in financial services).
 5. Εξηγεί τι είναι οι κόμβοι καινοτομίας (Innovation Hub) και τα προστατευμένα κανονιστικά περιβάλλοντα (Regulatory Sandbox).
 6. Περιγράφει με απλά λόγια την τεχνολογία Blockchain.
 7. Εξηγεί τι είναι τα κρυπτοστοιχεία (Cryptoassets).
 8. Εφαρμόζει εναλλακτικές μορφές άντλησης κεφαλαίων.
 9. Εφαρμόζει εναλλακτικές μορφές παροχής δανείων.
 10. Χρησιμοποιεί νέες μορφές ηλεκτρονικών πληρωμών.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας
Διδακτικές ώρες: 80

Ανάπτυξη της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικές έννοιες
 • Υπηρεσίες πληρωμών
 • Δανεισμός και χρηματοδότηση
 • Ψηφιοποίηση
 • Τράπεζες και ρυθμιστικές αρχές

Εισαγωγή στα Κρυπτοστοιχεία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Τεχνολογία Blockchain
 • Κρυπτοστοιχεία
 • Κρυπτονομίσματα
 • Bitcoin

Χρήσεις της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ομότιμος δανεισμός (Peer-to-peer Lending)
 • Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding)
 • Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Artificial intelligence and machine learning in financial services)

Κόμβοι Καινοτομίας και Προστατευμένα Κανονιστικά Περιβάλλοντα για FinTech

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ρόλος εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών
 • Κόμβος καινοτομίας (Innovation Hub)
 • Προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον (Regulatory Sandbox)

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 80 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 150 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Μάρτιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στην «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

δε βρέθηκαν εκπαιδευτές

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
15 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
23 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Κατηγορίες
Διάρκεια