Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Την επιστημονική ευθύνη των Executive Programs έχουν οι Καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  • Ηρειώτης Νικόλαος
  • Βασιλείου Δημήτριος

Ακολουθούν συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία επικοινωνίας των Επιστημονικών Υπευθύνων των Executive Programs.

Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κατηγορίες
Διάρκεια