Φιλοσοφία – Σκοπός

Τα Executive Programs αποτελούν εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν γνώσεις και δεξιότητες που κάθε στέλεχος επιχειρήσεων πρέπει να διαθέτει! Οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα Executive Programs αφορούν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική, τη Χρηματοοικονομική, την Επιχειρηματική Αναλυτική και αυτή των δεξιοτήτων.

Με εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας λίγων μηνών που έχουν εγκριθεί και προσφέρονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σκοπεύουμε να προσφέρουμε εκπαιδευτικές εμπειρίες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους και να επιταχύνουν την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων.

Είτε πρόκειται για την απόκτηση νέων γνώσεων για την προετοιμασία σας για έναν νέο ρόλο σε μία επιχείρηση, τη βελτίωση των ηγετικών σας δεξιοτήτων ή την ανάδειξη των χαρακτηριστικών που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα σας, ο καθένας έχει τους δικούς του ξεχωριστούς λόγους για να παρακολουθήσει τα Executive Programs του ΕΚΠΑ. Στα Executive Programs οι εκπαιδευόμενοι θα συναναστραφούν με ακαδημαϊκούς υψηλού επιπέδου και επιτυχημένα στελέχη επιχειρήσεων, θα δικτυωθούν και θα αποκτήσουν μία διευρυμένη προοπτική σε διεθνές επίπεδο.

Τα Executive Programs δεν αποτελούν εκπαιδευτικά προγράμματα απλά μιας Σχολής Επιχειρήσεων. Οι συντελεστές των Executive Programs προέρχονται από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δηλαδή του αρχαιότερου και καλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας σύμφωνα με όλες τις διεθνείς λίστες κατάταξης. Βασική τους αρχή στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η διεπιστημονικότητα και η θεμελιώδης κατανόηση των διαδικασιών που θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η εκπαιδευτική μας διαδικασία επιδιώκουμε να είναι μια μαθησιακή εμπειρία για τους εκπαιδευόμενους! Στόχος μας αποτελεί να σας προσφέρουμε τα εργαλεία που απαιτούνται και χρειάζεστε για να επιταχύνετε την ανέλιξη σας σε υψηλότερα επίπεδα στην αγορά εργασίας! Προσδοκούμε ότι οι γνώσεις που θα αποκτήσετε μέσω των Executive Programs θα έχουν άμεσα αντίκτυπο στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεστε! Προσδοκούμε ότι οι γνώσεις που θα αποκτήσετε θα συμβάλουν στην εύρεση ποιοτικότερης θέσης απασχόλησης!

Για να επιτύχουμε τους σκοπούς μας έχουμε εισάγει στην εκπαιδευτική μας διαδικασία μία σειρά από χαρακτηριστικά που θα μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες απόκτησης και αφομοίωσης σημαντικών γνώσεων.

Όλα τα  εκπαιδευτικά μας προγράμματα προσφέρονται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων κάθε Executive Program, οι εκπαιδευόμενοι:

  • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος, Καθηγητές και Στελέχη της Αγοράς
  • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
  • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
  • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
  • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
  • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
  • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Οι εκπαιδευόμενοι – μέλη των Executive Programs δημιουργούν μία κοινότητα που μαζί με τους καθηγητές – εκπαιδευτές δικτυώνονται και δημιουργούν επιπρόσθετες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και επιτυχίας!

Προσφέρουμε γνώση που έχει αντίκτυπο στον κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών και προωθούμε την καινοτομία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το καλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας!

Κατηγορίες
Διάρκεια