Συνοπτικές πληροφορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Τίτλος Executive ProgramΔιάρκειαΔιδακτικές ώρεςΈναρξη επόμενου κύκλουΚόστος
Business Writing Skills1 μήνας8010 Οκτωβρίου 2022150€
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας: Καθήκοντα, διαδικασίες, ευθύνες και αμοιβές1 μήνας8010 Οκτωβρίου 2022200€
Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού1 μήνας8010 Οκτωβρίου 2022150€
Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις1 μήνας8010 Οκτωβρίου 2022150€
Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική για Στελέχη5 μήνες40031 Οκτωβρίου 2022600€
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους5 μήνες40031 Οκτωβρίου 2022600€
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών5 μήνες40031 Οκτωβρίου 2022600€
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη5 μήνες40031 Οκτωβρίου 2022600€
Επιχειρηματική Αναλυτική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομική για Στελέχη5 μήνες40031 Οκτωβρίου 2022600€
Εταιρική Χρηματοοικονομική για Στελέχη5 μήνες40031 Οκτωβρίου 2022600€
Στρατηγική Διαχείριση Επενδύσεων5 μήνες40031 Οκτωβρίου 2022600€
Αρχές Τραπεζικής Διοίκησης1 μήνας8023 Ιανουαρίου 2023150€
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία3 μήνες24023 Ιανουαρίου 2023390€
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)1 μήνας8023 Ιανουαρίου 2023150€
Business Communication Skills3 μήνες24030 Ιανουαρίου 2023300€
Soft Skills for Executives3 μήνες24030 Ιανουαρίου 2023300€
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηγεσία2 μήνες16030 Ιανουαρίου 2023600€
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Διοίκηση Μονάδων Υγείας5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Θεωρία και Εφαρμογή5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Δικηγόρους5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Χρηματοοικονομική Λογιστική5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Κατηγορίες
Διάρκεια