Συνοπτικές πληροφορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Τίτλος Executive ProgramΔιάρκειαΔιδακτικές ώρεςΈναρξη επόμενου κύκλουΚόστος
Αρχές Τραπεζικής Διοίκησης1 μήνας8023 Ιανουαρίου 2023150€
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)1 μήνας8023 Ιανουαρίου 2023150€
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηγεσία2 μήνες16030 Ιανουαρίου 2023600€
Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική για Στελέχη5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Διοίκηση Μονάδων Υγείας5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Εταιρική Χρηματοοικονομική για Στελέχη5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Στρατηγική Διαχείριση Επενδύσεων5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Δικηγόρους5 μήνες40030 Ιανουαρίου 2023600€
Κατηγορίες
Διάρκεια